Slovo faráře

Čtyři nohy

Křesťanský sbor někdo přirovnal k židli. Aby mohla židle pevně stát a dobře sloužit, potřebuje se opírat o čtyři nohy. Tak je tomu i se sborem, který stojí a padá se svými čtyřmi činnostmi.


Promýšlet a hlásat evangelium

Číst Bibli, nechat se oslovit, rozumět Ježíšovi, rozpoznávat jeho ducha, následovat jej...

Kde a jak se o to pokoušíme? – Při rozhovorech nad Biblí, při kázání v kostele, s dětmi na nábožku, v kruhu mládeže. Také při diskusi na filmovém klubu nebo v textech farního časopisu.

Žít ve společenství

Být si blízko, sdílet se, přijímat se jako sestry a bratry, povídat si, vážit si různosti, zvát druhé...

Kde a jak se o to pokoušíme? – Na výletě, u čaje a kávy po bohoslužbách, při rozhovorech, u ohně za kostelem. Ale vlastně ve všem – v naslouchání Bohu, ve slavení, ve službě. Ve všem, čím žijeme.

Slavit bohoslužbu

Být spolu před Bohem, naslouchat, zpívat, modlit se, přijímat, odpouštět, děkovat... 

Kde a jak se o to pokoušíme? – V neděli v kostele, ale i doma v modlitbě, před jídlem nebo před spaním. Také slavíme v domově pro seniory, jindy pod širým nebem nebo na dětském táboře. Slavíme tichem, slovem i zpěvem.

Sloužit potřebným

Vnímat nouzi, navštívit, povzbudit, podpořit toho, kdo odborně pomáhá, modlit se, zastat se bezmocných...

Kde a jak se o to pokoušíme? – Při dobročinném jarmarku (Dárkování), spoluprací s Diakonií v Letovicích, podporou lidí v Myanmaru. Také vzájemnou podporou, citlivostí, zájmem, úctou.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky