Z historie

Historie sboru a kostela

Dům na Havlíčkově ulici, ve kterém se scházeli členové Jednoty Bratrské, již bohužel nestojí.
Dům na Havlíčkově ulici, ve kterém se scházeli členové Jednoty Bratrské, již bohužel nestojí.
Boskovice mají dávnou historickou tradici jako středisko Jednoty bratrské (paní Marta z Boskovic; Jednotu později podporoval i rod Morkovských ze Zástřizl). Později zde však protestantský život ustrnul.

Po tolerančním patentu v roce 1781 se přihlásilo několik rodin ze Sudic, Chrudichrom a z Boskovic k evangelické víře, sbor však nakonec vznikl v centru evangelické oblasti ve Vanovicích. Po celé XIX. století do Vanovic Boskovičtí docházeli; většinou chodili pěšky, brzy ráno se zpěvníkem v ruce a k večeru se vraceli.

Zápis z členské schůze kazatelské stanice.
Zápis z členské schůze kazatelské stanice.

Založení kazatelské stanice

Po první světové válce evangelíků na Boskovicku přibylo a stali se sebevědomějšími. Zrodila se touha konat bohoslužby přímo na místě. Tak se sešli zástupci z Chrudichrom, Mladkova a Svitávky v domě hostinského Fr. Loubala, kde se usneslo zahájit práce na zřízení kazatelské stanice. Sbor ve Vanovicích toto rozhodnutí přijal a podpořil.
Činnost kazatelské stanice byla zahájena 21. září 1924. Bohoslužby se konaly až do roku 1938 v místnosti v suterénu gymnázia. Sloužili zde především vanovičtí kazatelé, farář Kamil Nagy, vikář Václav Hrubý a diakon Tomáš Rumíšek.

Na stavbu dohlížel sám architekt a stavitel Karel Fabiánek
Na stavbu dohlížel sám architekt a stavitel Karel Fabiánek

Stavba kostela (1940–41)

Od dvacátých let probíhaly finanční sbírky na vlastní stavbu, roku 1935 zakoupil sbor od obce pozemek. Autorem projektu kostela byl architekt Karel Fabiánek, volnou inspirací posloužil evangelický kostel v Poličce. Stavba byla naplánována na rok 1938, ale přípravy přerušily události Mnichova.

Přesto byl kostel během let 1940–1941 za obrovského úsilí dokončen. Velký podíl na tom měli členové stavebního výboru: Josef Vykoukal, Ladislav Chmel a František Staněk.

Kostel nedlouho po dokončení
Kostel nedlouho po dokončení

Založení farního sboru (1952)

Boskovický evangelický kostel je, nakolik je nám známo, jedinou zděnou kostelní budovou v České republice, která byla za druhé světové války postavena.

Samostatný evangelický sbor v Boskovicích byl založen až po válce, roku 1952, a prvním farářem se stal Jan Vrubel. Ke sboru připadla i kazatelská stanice v nedalekých Sudicích s budovou staré evangelické školy, která stojí ve středu obce.


Bohoslužba na Hod Boží vánoční
Bohoslužba na Hod Boží vánoční

Novější vývoj sborového života

Bohoslužeb v Boskovicích se účastní průměrně asi padesát lidí, z toho značná část dětí. Postupně dochází k proměně skladby účastníků sborového života; významně přibylo konfesně smíšených rodin i ne-členů sboru.

Po roce 2015 k nám přišli lidé z Nizozemí, Severního Irska a Nigérie, proto bývají bohoslužby někdy tlumočeny do angličtiny.

Děti poprvé přijímají večeři Páně
Děti poprvé přijímají večeři Páně

Děti ve sboru

Do společenství chodí mnoho dětí. Od roku 2008 přijímají pokřtěné děti chléb u večeře Páně, od roku 2018 i vinnou šťávu z kalicha.

Za působení faráře Marka Zikmunda se začaly pořádat letní tábory, na jejichž vedení se podílí mladí ze sboru. V modlitebně v Sudicích se pravidelně koná karneval, volně tematicky propojený se Světovým dnem modliteb.

Instrumentální doprovod za pandemického období
Instrumentální doprovod za pandemického období

Hudební aktivity

Rozvinuly se i hudební aktivity. Od roku 2002 se schází pěvecký sbor, který vede naše sborová kantorka Marta Pražanová. V roce 2015 byl založen místní trubačský sbor spolku Consonare, evangelické pozounové sbory, který doprovází bohoslužby při významných svátcích. Při bohoslužbách občas doprovází instrumentální akustická kapela.

Interiér s novou výzdobou čelní stěny
Interiér s novou výzdobou čelní stěny

Úprava interiéru kostela (2012–13)

Důležitý praktický přínos pro užívání kostela mělo zavedení ústředního vytápění pod lavicemi v roce 2012. O rok později došlo k částečné úpravě interiéru kostela podle návrhu architektky Barbory Veselé: v čele shromáždění je velký bílý kříž, jenž vyniká na pozadí čtyř polí reprezentujících evangelia.

Koncert Ensemble Opera Diversa (2019)
Koncert Ensemble Opera Diversa (2019)

Advent v kostele

Díky kvalitní akustice je kostel vyhledávanou prostorou pro pořádání koncertů. Od roku 2015 se koná série adventních koncertů pod názvem Advent v kostele. V roce 2016 bylo z výtěžku koncertů a ze sbírky pořízeno koncertní piano, které slouží i při bohoslužbách.

Film & spiritualita v komunitním centru Prostor
Film & spiritualita v komunitním centru Prostor

Pro nás i pro veřejnost

V roce 2015 začal vycházet sborový časopis, čtvrtletník Na rozcestí. Od roku 2002 se konají Kavárničky s hostem, na něž přichází i boskovická veřejnost.

Od roku 2015 pořádáme filmový klub s diskusí, pod názvem Film & spiritualita. Po čase se přesunul do komunitního centra Prostor a těší se slušné návštěvnosti.


Red Wednesday – Červená středa, 2. září 2020
Red Wednesday – Červená středa, 2. září 2020

Přes hranice

Pomalu se uzavírá více než 25leté partnerství s bavorským sborem v Saal an der Donau, které našemu společenství mnohé dalo.

Myslíme i na ty, kdo jsou pronásledovaní pro své přesvědčení. Sbor navázal spolupráci s barmskou baptistickou církví MEBC a připojil se i k Červené středě – mezinárodnímu protestu proti pronásledování věřících po celém světě.

Faráři v Boskovicích

Jan Vrubel (1952–1968)

Miroslav Rozbořil (1969–1994)

Michal Vogl (1995–1998)

Miroslav Rozbořil (1998–2001)

Marek Zikmund (2001–2013)

Jiří Bureš (2014–dodnes)

Kurátoři a kurátorky:

František Staněk

Karel Boháček (1968–1970)

Josef Vykoukal (1970–1974)

Miroslav Kudláček (1974–1984)

Pavel Trumpeš (1985–2001)

Josef Kostelecký (2001–2015)

Henrieta Hlubinková (2015–2018)

Marta Pražanová (2018–dodnes)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky