Křest, svatba, pohřeb

Když chci domluvit...

Co znamenají tyto obřady, co lze očekávat a co je pro ně vhodné?

Křest dospělého či dítěte

Svatební obřad

Pohřební rozloučení

 • Jaký je význam křestního obřadu?
Člověk, když je pokřtěn, je spojen s Kristem a stává se Božím synem či dcerou. Odříká se zlého a je zahrnutý Boží láskou a trvající možností odpuštění. Patří také do společenství všech, kdo Boha hledají.


 • Co znamená křest dítěte?

U dítěte je význam obdobný s tím, že na sebe berou toto vyznání rodiče a kmotři, kteří pak dítě dál v tomto duchu vedou. Alespoň jeden z rodičů by tedy měl být pokřtěn a oba by měli  souhlasit se křtem a s tím, že bude dítě vedeno k víře.


 • Co lze očekávat?

Obřad křtu se obvykle koná při nedělní bohoslužbě. Křtu předchází příprava – u dítěte jde o 1–2 setkání, u dospělého je příprava řádná a delší, protože jde o hluboké proniknutí do témat víry a o společnou cestu. Formou přípravy jsou osobní rozhovory s farářem.

 • Jaká jsou další doporučení, co je vhodné?

Pokud jde o křest dítěte, je vhodné domluvit se alespoň měsíc před termínem.

U křtu (dítěte i dospělého) může být přítomen kmotr či kmotra. Hlavní funkcí kmotra není hmotná podpora, ale dlouhodobé doprovázení a modlitba za pokřtěného. Kmotr vůbec nemusí být z rodiny; má to být především víru žijící člověk.

 • Čím se liší křesťanský svatební obřad?

Z velké části je podobný civilnímu. Uzavírají ho snoubenci svým slavnostním slibem před svědky a duchovním. Při křesťanském obřadu navíc k tomuto lidskému „ano“ prosíme také o Boží „ano“ – o požehnání na společnou cestu životem. To při obřadu zazní jednak z duchovní promluvy, jednak ve slavnostní modlitbě za novomanžele na závěr obřadu.

 • Co lze očekávat?

Důležitou součástí je předsvatební příprava, která spočívá ve 4 setkáních obou partnerů s farářem. Během přípravy spolu mluvíme o vztahu, o budoucnosti, o významu partnerství a inspirujeme se přitom obrazy z Bible. Přípravujeme také společně konkrétní podobu svatebního obřadu.

 • Jaká jsou další doporučení, co je vhodné?

Je vhodné domluvit si svatbu s velkým předstihem. Podmínkou svatebního obřadu není církevní příslušnost.

Svatba se může konat v kostele, nebo i na jiném místě, pokud se na něm pár s farářem domluví. Podobně se lze dohodnout na  dalších podrobnostech.

Snoubenci si v průběhu přípravy zajistí potřebné úřední dokumenty na místně příslušné matrice a získají osvědčení k vykonání sňatku. Na základě tohoto dokumentu mohou být pak duchovním oddáni.

 • Jaký je smysl pohřebního rozloučení? 

Rozloučení se zesnulým patří k nejstarším obřadům lidské civilizace. Loučíme se s naším blízkým, dáváme prostor k prožití své bolesti a ztráty. Smíme prožít vděčnost za jeho život, smíření a odpuštění. Křesťanský obřad pohřbu to vše zahrnuje a přidává k tomu pohled naděje, která překračuje lidský život.

 • Jak postupovat a co očekávat?

Při návštěvě pohřební služby požádejte o církevní obřad. Pracovníci pohřební služby se ihned spojí s farářem a domluví termín pohřbu. Pokud si to vyžádáte, rozloučení se bude konat v kostele.

Dostanete kontakt na faráře a setkáte se k rozhovoru. Během něj projdeme život vašeho zesnulého a domluvíme konkrétní podobu chystaného rozloučení.

 • Jak vypadá pohřeb v kostele?

V kostele je obřad většinou doprovázen varhanní hudbou a zpěvem. Lze také po domluvě využít reprodukovanou hudbu. Pro obřad rodina zesnulého připraví stručnou vzpomínku či shrnutí jeho života, kterou farář přečte. Naději a posilu vnáší do posledního rozloučení promluva nad textem Bible, písně i modlitby.

Církevní rozloučení v obřadní síni probíhá obdobně. Bývá časově omezeno a je tu menší kapacita k sezení než v kostele; bývá tu civilní řečník.

 • Co je ještě dobré vědět?

Za službu faráře je obvyklé dávat dar, který patří místní farnosti. Výše daru záleží především na štědrosti i na možnostech pozůstalé rodiny.

Koná-li se obřad v kostele, patří také menší úhrada všem, kdo jej připravují: varhaníkovi, kostelníkovi, případně dalším dle domluvy.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky