Partneři

Farní sbor ČCE ve Vanovicích

Sousední evangelický sbor, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Střídají se naši kazatelé, schází se společná skupina mládeže a konfirmandů.

Diakonie v Letovicích

Od roku 2016 jsme partnery domu Diakonie ČCEv Letovicích, spolu se sborem ve Vanovicích. Navštěvujeme se, podporujeme se navzájem, třeba při dobročinném jarmarku Dárkování.