Kontakty

Farní sbor ČCE v Boskovicích

Hybešova 9, Boskovice 680 01

facebook            youtube

776 219 938

boskovice@evangnet.cz

číslo účtu: 153291224 / 0300

Evangelický sbor zastupují farář Jiří Bureš a kurátorka Marta Pražanová. Můžete se na ně obrátit, když potřebujete něco domluvit (například svatbu, křest, pohřeb či návštěvu). Jsou také k dispozici pro osobní rozhovor.

Jiří Bureš

Farář

Tel.: 776 219 938

e-mail: jiri.bures@evangnet.cz

Marta Pražanová

Kurátorka


Staršovstvo našeho sboru

Ve sboru jsou voleni ti, kdo o jeho dění a činnosti rozhodují spolu s farářem a kurátorkou. Této volené farní radě se tradičně říká Staršovstvo a jeho členům presbyteři a presbyterky. I na ně se můžete obracet s prosbami, žádostmi a otázkami.

Členy staršovstva jsou v Boskovicích:

Marta Pražanová (kurátorka), Jana Skřičková (zástupkyně kurátorky), Jana Boháčková , Marta Brejchová, Vladimíra Buchtelová, Otto Daněk, Věra Ježová, Marja Knol, Josef Kostelecký, Kamil Mach, Pavel Podškubka, Jaroslav Přibyl.