O nás

Jsme evangelíci

Věříme v Boha

Víra je společná cesta

Českobratrská církev evangelická patří mezi protestantské církve. Navazuje na českou a evropskou reformaci. Jako evangelíci se hlásíme ke svobodě vyznání a osobní odpovědnosti před Bohem.

Věříme, že Bůh je původcem všeho, že našemu životu dává směr, smysl i naději.

Je pro nás Bohem lásky, který přijímá všechny tvory v jejich různosti.

Víru chápeme jako cestu, jako proces. Jako vztah, který je živý, mění se, roste.

Pomáhá nám, když víru sdílíme s druhými, v setkání, v rozhovoru, v hudbě, v modlitbě.

Čteme Bibli

Následujeme Krista

Žijeme pro druhé

Nejsme první, kdo věří – inspirujeme se ze zkušenosti druhých.

Orientačním bodem jsou pro nás texty Bible, svědectví lidí, kteří Boha hledali již před námi.

Jaký je Bůh, poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista.

Věříme, že v Ježíšovi, v jeho slovech a životě, nabízí Bůh zachraňující sílu a inspiraci.

Radujeme se z Božího plánu pro svět plný spravedlnosti, lásky a pokoje.

Usilujeme, aby se tento plán naplnil pro každého člověka i tvora.


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Boskovicích
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky